Genel Kurul Duyurusu

by u6486962 883 views0

İZMİR VE EGE BÖLGESİ SİVAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (İZEBSİDEF)

                              GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu’nun olağan genel kurulu 23.03.2021 Cumartesi günü saat 10.30’da pandemi nedeni ile sosyal mesafeyi korumak amacıyla geniş alana sahip olan SİVAS İLİ İMRANLI İLÇESİ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ‘nin Naldöken Mahallesi 1243 Sokak, No:59 BORNOVA adresindeki toplantı salonunda aşağıda verilen gündem gereğince toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 31.03.2021 Çarşamba günü aynı adreste ve saatte yapılacaktır. En kısa sürede üye derneklerimizin toplantıya katılacak 6 delegenin listesini bildirilmelerini önemle rica ederiz.

Toplantıya katılacak delegelerden HES kodu sorulacaktır, hazırlı gelinmesini rica ederiz.

                                                     İZEBSİDEF YÖNETİM KURULU

    

                        GÜNDEM :

  • Açılış
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Genel Kurulunu yönetmek üzere Divan Kurulunun seçilmesi
  • Faaliyet Raporunun sunulması ve ibrası
  • Denetim Raporunun sunulması ve ibrası
  • Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
  • Federasyon Ana Tüzüğünde yapılacak değişiklerin görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>