Sivas ilimizin merkezinde bulunan Çifte Minareli Medrese, taç kapı üzerinde yer alan kitabesine göre 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. Medrese, süslemeli taç kapısı ve tuğla-çini örgülü iki minaresi ile dikkat çekmektedir. Medrese günümüze gelene kadar malesef büyük zarar görmüş ve birçok bölümü yıkılmıştır.

Harab olmasıdan dolayı 1882’de ilk olarak hastahane, daha sonra da okul haline getirilmiştir. Ön cephesi Halil Edhem Beyin uğraşlarıyla yıkılmaktan kurtulabilmiştir. İki kata ve dört eyvana sahip bir yapıdır. Bugün sadece doğu yönündeki minarelerin bulunduğu asıl cephesi ayakta kalmıştır. Taçkapı üzerindeki tuğladan yapılmış minareleri çini bezemeli olup bunlar; bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taşkapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmıştır. Yapının köşelerinde yivli yarım kuleler mevcuttur.

Son yıllarda yapılan kazıların da ortaya koyduğu bulgulara göre Çifte Minareli Medrese, sadece medreseden ibaret olmayıp, etrafında diğer bazı yapıları da içine almaktaydı.

Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi’nin tam karşısında yer almaktadır.