Sivas’lı hemşehrilerimizin yaklaşık olarak 1970 ‘li yıllarda İzmir ‘in Karşıyaka ve çevresindeki bölgelerde teşkilatlanmaya başladıkları bilinmektedir. Sivas’lı derneklerin 2006 yılında Kuşadası ‘nda dernek başkanlarının defalarca bir araya gelerek yapmış oldukları görüşmeler ile Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (EBSİDEF) kurulmuştur. 2006 yılında kurulan Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (EBSİDEF) 26 Mart 2016 tarihine kadar faaliyetlerine devam etmiştir.

Bu arada ayrı bir Sivas’lı dernekler grubu, 2010 yılında İzmir Sivas Dernekleri Federasyonu’nu (İZSİDEF) kurmuş ve kendilerine göre yol haritası belirleyerek ayrıca yollarına devam etmişlerdir. Fakat 2015 yılı Şubat ayında Sn. Zeki Karaoğlu’nun Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyon (EBSİDEF)  Başkanlığına seçilmesinden itibaren Federasyon belli bir gelişim süreci geçirmiş, Federasyona yeni oluşumlar kazandırmaya başlanılmıştır. Daha öncesinde çeşitli yerlerde ikamet eden Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu ilk önce fiziki konumunu mekansal durumunu düzenlemekle başlamıştır. Ağustos ayında Alsancak’taki Cumhuriyet Bulvarı Kültür Mah. No:140/2 Anıt İş Merkezi Kat:6 Daire:6 adresinde, yollarına devam etmişlerdir. Bu açılıştan sonra Rektör Yardımcısı Sayın Halil Köse, İş Adamı Sayın Ali Talak ve çeşitli hemşerilerin tavsiyeleri, uzun süreden beri süregelen baskıları üzerine federasyon başkanı Zeki Karaoğlu diğer federasyonun yönetimi ile, diplomasiye başlamış İzmir Sivas Dernekleri Federasyonu (İZSİDEF) yönetimi ve başkan Kemal Güneyli ile bağlantıya geçilerek tek federasyon olması gerektiği, gücün birleşerek büyümenin zorunluluğu ve bölünerek çoğalmanın zararlı olduğu vurgulanarak, federasyonun tek çatı altında toplanılması  düşünülmüş ve harekete geçilmiştir. Bu konuda yapabileceklerini yaklaşık 3 aylık süreçte defalarca yapılan görüşmelerde birleşmenin ana prensiplerini belirleyerek oluşturmuşlardır.

Fikri tabanı oluşan bu iki Federasyonun birleşmesi, isminde (İZEBSİDEF) vurgulanarak devam etmiştir. Tek bir federasyon çatısının altında birleşmenin diğer Federasyonlara, İl Derneklerine, İlçe Derneklerine, Kurul Derneklerine ve diğer Şehir Derneklerine örnek olacağını düşünerek bu hareketi başlatmışlardır. Bu hareketin sloganı “BİZE NASİP OLSUN” dur. Yani bize nasip olması gereken iyi bir şeyin başlangıcıdır. Niyetin iyi şeyler yapmak olduğu vurgulanıp bu şekilde yola çıkılarak devam edilmesi kararlaştırılmıştır. İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (İZEBSİDEF) her iki Federasyonunda birleştirilerek yoluna devam etmesini ön gören bir yol haritasıyla birleşime devam edilmiştir. Aralık 2015’de tüzüğü oluşturularak İl Dernekler Masasına müracaat eden İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (İZEBSİDEF) kuruluş başlangıcını yapmış ve daha sonrasında mart ayı içerisinde her iki Federasyonda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yaparak kapatma karalarını almışlardır.

Aldıkları kararlarla İzmir Sivas Dernekleri Federasyonu (İZSİDEF) ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (EBSİDEF) kapanışını aynı tarihlerde, aynı saatlerde eşgüdümle karar alarak İl Dernekler Masasına kapanma kararlarını vermişlerdir. 31 Mart 2016 Perşembe günü düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında, İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu (İZEBSİDEF) Zeki KARAOĞLU liderliğinde Yönetim Kurulu ve kadrosunu oluşturmuştur. Daha sonra ise olması gereken komisyonlar, danışma kurulu, işadamları komisyonu, kadın komisyonu, gençlik komisyonu gibi kurullar oluşturmak için karar almışlardır.