SİVAS KALESİ

Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, Kadı Burhaneddin Devleti ve Osmanlı dönemlerinde tamir edildiği kaynaklarda yazılıdır. Aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki kısımdır. Aşağı kalenin çevresi 7500 m. Yüksekliği 25 m.’dir. Kesme taşla inşa edilen sur duvarları, kuleleri ile Kayserikapı, Palaş, Tokmakkapı, Cancun ve Salpur gibi şehri giren kapıları mevcuttu. Yukarı Kale ise; şimdiki Kale Park diye tabir edilen yerdir. Çelebi Sultan Mehmed tarafından büyük çapta onarılan kalede; sur duvarları, iki kapısı, üzerinde bir camii, zahire ambarları, sarnıç ve cephaneliği bulunmakta idi. her şeyi ile mükemmel olan kaleden bugüne hemen hemen hiç iz kalmamıştır.

 

 

DİVRİĞİ KALESİ

Bazı bölümlerinin M.S. 9. yy.’da Pavlikanlarca yapıldığı anlaşılmaktadır. Sur uzunluğu 1.5 km kadardır. Büyük bir kısmı da Mengücek oğulları tarafından 13. yy.’da yapılmıştır. İçerisinde camiiş sarnıç, Zahire ambarı, kaya kovuklarının izlerine hala rastlanmaktadır. Bu kaleden başka, Kesdoğan Kalesi, Odur (Kayaburun) Kalesi bulunmaktadır.