Yönetim Kurulu

İnan DEMİRGIRAN – Başkan

Şerafettin GÜNEYLİ – Başkan Vekili

Necati ŞAHİN – Başkan Vekili

Faysal ÇAYGÖZ – Başkan Yardımcısı

Hasan ULUCAN

Turan BAŞEL

Ahmet DOĞAN

Hasan ARSLAN

Neslihan KÜREKSİZ

Mutlu ERDEM

İnönü AYRAN